Textual repetition and variation in the Resolutions of the States General of the Dutch Republic

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's6
DOI's
StatusGepubliceerd - 03 jun. 2020

Citeer dit