Texture segregation causes early figure enhancement and later ground suppression in areas V1 and V4 of visual cortex.

J. Poort, M.W. Self, B. Van Vugt, H.A. Malkki, P.R. Roelfsema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

50 Citaten (Scopus)
180 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Texture segregation causes early figure enhancement and later ground suppression in areas V1 and V4 of visual cortex.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences