That’s the world standard: A critical ethnography of “universal” knowledge

Lennie Geerlings, Anita Lundberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-20
TijdschriftAnthropology and Education Quarterly
Nummer van het tijdschrift17 November 2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit