The 1974 Ethiopian Revolution at 40: Social, Economic, and Political Legacies

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1
Aantal pagina's14
TijdschriftNortheast African Studies
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit