El 50° aniversario de la International Association of Labour History Institutions (IALHI). Su lugar en la historia de los archivos y bibliotecas del movimiento obrero

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Downloads (Pure)

Samenvatting

Established in 1970, the International Association of Labour History Institutions (IALHI) is an international network of libraries, archives, museums, and research centres from five continents. The aim of this paper is to characterise the IALHI and its activities against the background of the history of institutions, archives and libraries dedicated to the history of the labour and its international relations.
Vertaalde titel van de bijdrageThe 50th Anniversary of the International Association of Labor History Institutions (IALHI). Its Place in the History of the Archives and Libraries of the Labor Movement
Originele taal-2Spaans
Pagina's (van-tot)185-200
TijdschriftArchivos de historia del movimiento obrero y la izquierda
Nummer van het tijdschrift17
DOI's
StatusGepubliceerd - sep 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'El 50° aniversario de la International Association of Labour History Institutions (IALHI). Su lugar en la historia de los archivos y bibliotecas del movimiento obrero'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit