The abundance of arbuscular mycorrhiza in soils is linked to the total length of roots colonized at ecosystem level

Milagros Barceló (Co-auteur), Peter M. van Bodegom, Leho Tedersoo, Nadja den Haan, G.F. Veen, Ivika Ostonen, Krijn Trimbos, Nadejda A. Soudsilovskaia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

36 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The abundance of arbuscular mycorrhiza in soils is linked to the total length of roots colonized at ecosystem level'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences