The accuracy of population density estimates of copepods and cladocerans, using data from Tjeukemeer (the Netherlands) as an example

H.W. De Nie, J. Vijverberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)3-11
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume124
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit