The acquisition of grammatical gender of determiners in Danish monolingual and bilingual children: an experimental study.

Frans Gregersen, L. Cornips, Ditte Boeg Thomsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The acquisition of grammatical gender of determiners in Danish monolingual and bilingual children: an experimental study.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences