The active methanotrophic community in hydromorphic soils changes in response to changing methane concentration

C. Knief, S. Kolb, P.L.E. Bodelier, A. Lipski, P.F. Dunfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  113 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The active methanotrophic community in hydromorphic soils changes in response to changing methane concentration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences