The ADA approach: retro-archiving data in an academic environment

H.D. Tjalsma, M. Balkestein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)89-105
Aantal pagina's17
TijdschriftArchival Science
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit