The ADA approach: retro-archiving data in an academic environment

H.D. Tjalsma, M. Balkestein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Zoekresultaten