The Adoption of Smoking and Its Effect on the Mortality Gender Gap in Netherlands: A Historical Perspective

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

214 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Adoption of Smoking and Its Effect on the Mortality Gender Gap in Netherlands: A Historical Perspective'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences