The Adposition Phrase in Frisian

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan encyclopedie/woordenboekWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TitelTaalportaal
Plaats van productieLeiden (INL)
UitgeverijINL
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit