The aerobic mineralization of amino acids in the saline Lake Grevelingen and the freshwater Haringvliet basin (The Netherlands)

A.B.J. Sepers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)114-129
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie
  Volume92
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit