The agro-production chain environmental management in the agricultural production-consumption chain

Helias A. Udo de Haes, G. R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The agro-production chain environmental management in the agricultural production-consumption chain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences