The algal vegetation of a brackish inland waterbasin in the Netherlands (Gat van Ouwerkerk)

P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)26-32
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume17
  StatusGepubliceerd - 1968

  Citeer dit