The Allegory of Acolastus [Review of: P Macardle (2007) The Allegory of Acolastus. Biblical Allegoresis and its Literary Reflex in Gnapheus's Acolastus]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftChurch History and Religious Culture
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit