The alpha-glucuronidase Agu1 from Schizophyllum commune is a member of a novel glycoside hydrolase family (GH115)

S.-L. Chong, E. Battaglia, P.M. Coutinho, B. Henrissat, Maija Tenkanen, R.P. de Vries

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1323-1332
  TijdschriftApplied Microbiology and Biotechnology
  Volume90
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit