Het Amelands als Fries-Nederlands mengdialect

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

Vertaalde titel van de bijdrageThe Ameland dialect as a Frisian-Dutch mixed dialect
Originele taal-2Nederlands
UitgeverAmelander Historie
Aantal pagina's11
StatusGepubliceerd - 17 feb. 2017

Citeer dit