The Amphiatlantic Distribution of Leptastacus macronyx (T. Scott, 1892) (Copepoda: Harpacticoida): a Paradigm of Taxonomic Confusion; and a Cladistic Approach to the Classification of the Leptastacidae Lang, 1948

R. Huys

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)23-196
  TijdschriftAcademiae Analecta
  Volume54
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit