The amphipods of the deltaic region of the rivers rhine, meuse and scheldt in relation to the hydrography of the area part II. The talitridae

C. Den Hartog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)40-67
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1963

  Citeer dit