The amphipods of the Deltaic region of the rivers Rhine, Meuse and Scheldt in relation to the hydrography of the area. Part III. The Gammaridae

C. Den Hartog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)407-410
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1964

  Citeer dit