The Amsterdam Diamond ‘Marketplace’ and the Jewish experience

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)50-75
TijdschriftJewish Culture and History
Volume24
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2023

Citeer dit