The analysis of monitoring data with the aid of time-series analysis

H.C. Van Latesteijn, R.H.D. Lambeck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Samenvatting

  Methods derived from time-series analysis are proposed for processing monitoring data. The necessity for the use of these methods is demonstrated. In a case study time-series analysis was applied to assess the impact of the closure of the Grevelingen estuary (S. W. Netherlands) in 1971 on a local wintering population of Oystercatchers (Haematopus ostralegus) in the adjacent Oosterschelde estuary.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)287-297
  TijdschriftEnvironmental Monitoring and Assessment
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The analysis of monitoring data with the aid of time-series analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit