The analysis of pyrrolizidine alkaloids in Jacobaea vulgaris; a comparison of extraction and detection methods

L. Joosten, P.P.J. Mulder, K. Vrieling, J.A. Van Veen, P.G.L. Klinkhamer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The analysis of pyrrolizidine alkaloids in Jacobaea vulgaris; a comparison of extraction and detection methods'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds