The analysis of ringing data: pitfalls and prospects

A.C. Perdeck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)33-44
  TijdschriftDie Vogelwarte
  Volume29
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit