The Anatomy of Suffering: Understanding the Relationship between Nociceptive and Empathic Pain

Jamil Zaki, Tor D Wager, Tania Singer, Christian Keysers, V. Gazzola

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

262 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Anatomy of Suffering: Understanding the Relationship between Nociceptive and Empathic Pain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences