The Animal Gender

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)45-65
TijdschriftGenesis : Rivista della Società italiana delle storiche
Volume19
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit