The Animal Prop: Animals as Play Objects in Dutch Folkloristic Games

E.M. Efting Dijkstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)169-188
TijdschriftWestern Folklore
Volume63
Nummer van het tijdschrift1&2
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit