The animal turn in postcolonial (socio)linguistics: the interspecies greeting of the dairy cow

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The animal turn in postcolonial (socio)linguistics: the interspecies greeting of the dairy cow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences