The annual cycle of glycogen in estuarine benthic animals

H. Hummel, L. De Wolf, A.W. Fortuin

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)199-202
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume22
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit