The applicability of age ratio and brood size counts in population dynamic studies of the brent goose Branta b. bernicla

R.H.D. Lambeck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)414-425
  TijdschriftArdea
  Volume78
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit