The aquatic macrophytes of Lake Vechten. Species composition, spatial distribution and production

E.P.H. Best

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  26 Citaten (Scopus)
  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)65-77
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume95
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit