The Arab Spring and the return intention of Egyptians living in Italy

V. Premazzi, E. Ambrosetti, E. Cela, T. Fokkema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
38 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Arab Spring and the return intention of Egyptians living in Italy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences

Business & Economics