The archaeobiology of Indian Ocean translocations; Current outlines of cultural exchanges by proto-historic seafarers

T. Hoogervorst, R. Allaby, N. Boivin, C. Castillo, D.Q. Fuller

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TitelMaritime contacts of the past deciphering connections amongst communities
RedacteurenA.S. Tripati
Aantal pagina's1
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit