The archiannelida of the estuarine area of the rivers Rhine, Meuse and Scheldt, with some remarks on their ecology

W.J. Wolff, A.J.J. Sandee, H. Stegenga

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)94-101
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit