The Architecture of Metabolism Maximizes Biosynthetic Diversity in the Largest Class of Fungi

Emile Gluck-Thaler, Sajeet Haridas, Manfred Binder, Igor V. Grigoriev, Pedro W. Crous, Joseph W. Spatafora, Kathryn Bushley, Jason C. Slot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Architecture of Metabolism Maximizes Biosynthetic Diversity in the Largest Class of Fungi'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences