The Argonaute CSR-1 and its 22G-RNA cofactors are required for holocentric chromosome segregation.

J.M. Claycomb, P.J. Batista, K.M. Pang, W. Gu, J.J. Vasale, J.C. van Wolfswinkel, D.A. Chaves, M. Shirayama, S. Mitani, R.F. Ketting, J.r. Co nte D, C.C. Mello

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

323 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Argonaute CSR-1 and its 22G-RNA cofactors are required for holocentric chromosome segregation.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds