The art of disputation: dialogue, dialectic and debate around 800

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)38-53
Aantal pagina's16
TijdschriftEarly Medieval Europe
Volume25
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - jan 2017

Citeer dit