The ascomycete genus Niesslia and associated monocillium-like anamorphs

W. Gams, B. Stielow, T. Gräfenhan, H.-j. Schroers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-76
TijdschriftMycological Progress
Volume18
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 feb. 2019

Citeer dit