The association between early marriage and mental disorder among young migrant and non-migrant women: a Norwegian register-based study

K.A. Hynek, D.S. Abebe, A.C. Liefbroer, L.J. Hauge, M.L. Straiton

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer258
TijdschriftBMC women's health
Volume22
DOI's
StatusGepubliceerd - 27 jun. 2022

Citeer dit