The association between parental separation at the school level and student outcomes in four European Countries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer100813
TijdschriftResearch in Social Stratification and Mobility
Volume86
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 aug. 2023

Citeer dit