The association between persistent low parental income during preschool age and mental disorder in adolescence and early adulthood: a Norwegian register-based study of migrants and non-migrants

K.A. Hynek, D.S. Abebe, A.-C. Hollander, A.C. Liefbroer, J. Hauge, M.L. Straiton

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer206
TijdschriftBMC Psychiatry
Volume22
DOI's
StatusGepubliceerd - 19 mrt. 2022

Citeer dit