The association between unemployment trajectories and alcohol consumption patterns. Evidence from a large prospective cohort in The Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer100434
Aantal pagina's11
TijdschriftAdvances in Life Course Research
Volume50
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 dec. 2021

Citeer dit