The association of family support and wellbeing in later life depends on adult attachment style

E.-M. Merz, N.S. Consedine

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The association of family support and wellbeing in later life depends on adult attachment style'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences