The Axin-like protein PRY-1 is a negative regulator of a canonical Wnt pathway in C. elegans

H.C. Korswagen, D.Y. Coudreuse, M.C. Betist, S. van de Water, D. Zivkovic, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1291-1302
TijdschriftGenes & Development
Volume16
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit