The bacterial genus Collimonas mycophagy, weathering, and other adaptive solutions to life in oligotrophic soil environments

J.H.J. Leveau, S. Uroz, W. De Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

109 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The bacterial genus Collimonas mycophagy, weathering, and other adaptive solutions to life in oligotrophic soil environments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences