The balance of nutrient losses and gains in seagrass meadows. (Review)

M.A. Hemminga, P.G. Harrison, F. Van Lent

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  260 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)85-96
  TijdschriftMarine Ecology Progress Series
  Volume71
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit