The barbs (Barbus spp.) of Lake Tana: a forgotten species flock?

L.A.J. Nagelkerke, F.A. Sibbing, J.G.M. Van den Boogaart, E.H.R.R. Lammens, J.W.M. Osse

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  10 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-22
  TijdschriftEnvironmental Biology of Fishes
  Volume39
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit