The battle of Hella (1511) : a re-appraisal

A.J. Brand, Mogens Jensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Artikelnummer1
Pagina's (van-tot)5-24
Aantal pagina's20
TijdschriftTijdschrift voor Zeegeschiedenis
Volume2/2022
StatusGepubliceerd - 26 jun. 2022

Citeer dit